Professor i teologi, Paul Leer-Salvesen, har i en årrekke skrevet om temaer som skyld, forsoning og tilgivelse. Han understreker at sorgprosessene hos de pårørende kan arte seg veldig forskjellig.