Avinor vil bygge ut Gardermoen for å tilfredsstille nordmenns økende reiselyst og har bedt Stortinget om klarsignal for å sette i gang byggingen når Avinor selv ser behovet.