Øivind Benestad som representerer Levende Folkekirke, gruppen som kjemper mot likekjønnet vigsel i Den norske kirke, er overrasket over at valgdeltakelsen ikke ble høyere.