– Det er en religiøs plikt, en iboende identitet, å bære turbanen. Det er ikke et stykke tøy vi bare kan ta av, sier Jagroshan Singh.