– Eg er heilt overtydd om at dette er den beste løysinga for ungdommane, det er det viktigaste. I staden for å knyte seg til mange ulike personar, kan dei knyte seg til meg. Det er veldig bra for dei, seier Hiva Mirzai, som er fosterfar for tre einslege mindreårige flyktningar som er busette i Asker.