Tiltaket gjelder de organisasjonene som får støtte fra Norads budsjettpost for sivilt samfunn – som utgjør noe i overkant av to milliarder kroner i 2020.

– Bistandsorganisasjonene har en ekstremt viktig rolle i mange utviklingsland. Men de er også hardt rammet av pandemien. Svekket oljepris gir lav kronekurs, hvilket betyr at de får mindre igjen for hver krone de får fra oss, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, og holder fram:

– Smittevernhensyn gjør det vanskeligere å drive innsamlingsarbeid i Norge. Og det blir farligere og dyrere å jobbe på landnivå. Arbeidet som disse organisasjonene gjør er viktigere enn noen sinne,

Får endre prosjekter

Derfor ruller Utenriksdepartementet og Norad nå ut noen strakstiltak til hjelpeorganisasjoner, slik at de kan bidra enda sterkere i utviklingsland som vil rammes hardt av koronapandemien:

Midlertidig fjerning av egenandelen som organisasjonene er pålagt å samle inn i alle sine prosjekter.

Gjøre det lettere for organisasjonen å endre planer i lys av nye behov som oppstår under pandemien.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell utdyper:

– Vi vil utvide prosjektperioder der det blir forsinkelser på grunn av pandemien, vi omprioriterer en del planlagte tiltak for å kunne møte nye behov som oppstår, og vi vil se på hvordan innovasjon og digitale løsninger kan bidra til blant annet smitteovervåkning og undervisning for barn som ikke vil kunne gå på skole, forklarer han

Snart til hele Afrika

Søndag meldes det om få smittede og få døde i land sør for Sahara, men det er store mørketall, og mangelfulle rapporteringsrutiner.

Tallet på bekreftede smittetilfeller av koronaviruset i afrikanske land passerte lørdag 1.000, ifølge Africa Centers for Disease Control and Prevention.

Angola og Zimbabwe har registrert sine første smittetilfeller. Dermed har nå minst 40 av Afrikas 54 land bekreftede smittetilfeller.

Utenriksminister smittet

Til nå har Afrika i det store og det hele gått fri for pandemien, men bekymringen øker etter hvert som nye tilfeller dukker opp, ettersom afrikanske lands helsesystemer raskt kan knele under et større utbrudd.

Flere land har innført tiltak, blant dem Elfenbenskysten og Rwanda som har stengt grensene. Burkina Fasos utenriksminister bekrefter at han inngår i smittestatistikken.

Begrenset helsetilbud

Norad-direktør Solhjell er særlig bekymret for afrikanske land:

– Koronaviruset fører med seg nye behov i våre samarbeidsland og globalt. Norsk bistand bør i stor grad gå til å dekke behov i Afrika sør for Sahara. Det akutte, humanitære, må ta hensyn til langsiktig utviklingssamarbeid og motsatt.

Både han og Ulstein understreker at hjelpeorganisasjonene er helt sentrale for å møte koronakrisen i fattige land der det offentlige helsetilbudet er begrenset.

LES MER

Norge tar initiativ til koronafond i FN

Redd Barna: Ta imot flyktninger på tomme hotell