Fredag ettermiddag er det registrert rundt 257.000 smittede og 10.500 døde av koronaviruset, som de siste dagene også er registrert i et sterkt økende antall utviklingsland. Særlig i de mest sårbare landene ventes virusspredningen å få alvorlige konsekvenser.

Ulstein er bekymret

– I globale kriser som denne er internasjonalt samarbeid helt nødvendig. Vi er bekymret for hvordan viruset vil ramme utviklingsland som allerede sliter med svake helsesystemer. Internasjonal solidaritet over landegrensene er viktigere enn noen gang, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i en uttalelse.

Nå tar altså Norge initiativ til å opprette et nytt flergiverfond som kan sette FN bedre i stand til å hjelpe utviklingslandene med å møte de langsiktige konsekvensene av koronakrisen.

Ulstein sier at det derfor er er viktig for Norge å bidra økonomisk til et slikt FN-fond.

Søreide: Mer effektiv innsats

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide påpeker at et flergiverfond i FN-regi vil gi økt forutsigbarhet for våre partnere, og bidra til en mer effektiv innsats.

– Erfaringer fra andre kriser viser at jo tidligere man starter med langsiktig planlegging av responsen, jo mer treffsikker og vellykket blir innsatsen. Det er viktig å bekjempe viruset over hele verden. Alle land og organisasjoner er nødt til å samarbeide effektivt for å lykkes med det, sier utenriksministeren.

Gode erfaringer fra ebolakrisen

Under ebolakrisen i 2014 ble det opprettet et fellesfond i FN som skulle bidra til en helhetlig innsats i de rammede landene. Det gjaldt både akutt hjelp, og mer langsiktig utvikling. Det er de gode erfaringene fra dette fondet som gjør at Norge har tatt dette initiativet nå.

LES OGSÅ:

Flere prester har dødd

Snart er alle land smittet