– På Stortinget ønsker partiene mer bruk av ideelle organisasjoner innen pleie- og omsorg. Men i kommunene velger de samme partiene i minkende grad ideelle som drivere av sykehjem, sier direktør Inger Helene Venås i bransjeorganisasjonen Virke Ideell.