Tone Fløtten er daglig leder i Forskningsstiftelsen Fafo og har jobbet mye med på barnefattigdom. Hun synes det er bra at UNICEF og andre organisasjoner hjelper barn som ikke har råd til ferie, men at dette ofte tar oppmerksomheten.