– Hvorvidt innvandrere og deres barn gifter seg med folk fra landet de flytter til, sees ofte som lakmustesten på integrering, sier Kenneth Aarskaug Wiik, seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå. Han mener vi kan få en enda dypere forståelse av integreringsprosessen om vi også ser på når de gifter seg.