– Vi stiller oss kritiske til de mange, alternative behandlingsformene som retter seg mot barn, sier leder Kristin Sofie Waldum-Grevbo i Landsgruppen av helsesøstre NSF.