I åpningstalen til Høyres landsmøte viet Erna Solberg mye oppmerksomhet til en mer ustabil verden utenfor Norges grenser. Men vel så sterkt løftet hun frem kamp mot fattigdom som faktisk virker.