Det var med vemod og sorg mange i Norge torsdag mottok budskapet om at Astrid Nøklebye Heiberg er død. Hun døde rolig i sitt hjem etter en periode med sykdom.

Nøkleby Heiberg var en foregangskvinne på mange ulike felt. Det er nærmest umulig å holde oversikten over alle områdene hun engasjerte seg i og hvor mange gamle holdninger hun utfordret. Hun kjempet for likestilling for kvinner på mange ulike måter. Som ung psykiater bidro hun til å få fjerne homofili som diagnose. De senere årene har hun kjempet for aktive eldre og mot aldersdiskriminering i arbeidslivet.

Som president i Røde Kors blir hun omtalt som en humanitær kraft som engasjerte seg for utsatte grupper både hjemme og ute i verden. Hennes livslange engasjement hadde en rød tråd. Hun sto alltid opp for menneskeverd og likeverd.

LES OGSÅ: Astrid Nøklebye Heiberg til Vårt Land i 2017: – Alle gjør det hver dag de lever, men å dra på årene er forbundet med mye negativt

Gjennom sitt virke bidro hun selv til å bryte mange barrierer. Hun var den første kvinnelige professoren i psykiatri i Norge. Hun var også den første kvinnelige presidenten i Norges Røde Kors.

Gjennom et langt liv hadde hun en rekke ulike verv for Høyre både i regjering, Storting og gjennom partiet. Blant annet som forbruker- og administrasjonsminister i Willoch-regjeringen, som stortingsrepresentant, som nestleder i Høyre og leder for Høyres kvinneorganisasjon. Da hun døde, var hun den eldste stortingsrepresentanten.

Vi som har hørt henne tale, vet at hun hadde ordet i sin makt. Hun var tydelig, uredd og aldri redd for å utfordre. En av de siste gangene jeg hørte henne, var på et av de siste landsmøtene i Høyre, der hun holdt et engasjert innlegg for likestilling. Alle som var til stede, vil minnes at hun også da hadde evnen til å holde landsmøtesalens fulle oppmerksomhet. Hun var en kvinne med en egen evne til å få folk til å lytte.

Nøkleby Heiberg var helt til det siste en inspirator for mange mennesker. Hun etterlater seg et tomrom både i Høyre og norsk offentlighet det er vanskelig å fylle.

LES OGSÅ: Astrid Nøklebye Heiberg er død