Den tradisjonsrike strengemusikken stod sterkt i frimenighetenes musikkliv, fram til den mer moderne lovsangen tok mer og mer over fra midten av 1990-tallet. Nå er det flere av de som er over 60 år som sier de savner den tradisjonsrike strengemusikken.