Dei 12 biskopane i den norske kyrkja har vore samla. Ut frå Bispemøtet sende dei ei krass fråsegn om annekteringa av delar av Vestbreidda som Israels statsminister Benjamin Netanyahu har varsla skal finne stad 1. juli: