– Internett er grenseløst. Derfor bør alle som skal drive med
sjelesorg på nettet, være ekstra påpasselige med å sette klare grenser, sier Pernille Astrup, som er prest i Nettkirken.