Vårt Land forteller nå om en ny studie om hvordan kirkegjengerne oppfatter prekenen. Vi har også bedt politikere, retorikkeksperter og norske biskoper røpe sine favoritter.