Det aktive, kristne ungdomsmiljøet på Island er ikkje stort. Det einaste som finst er den islandske utgåva av Laget NKSS, som driv kristent arbeid retta mot skular og studiestader. Gruppa for 15- til 20-åringar samlar maksimalt 60 personar, medan gruppa for ungdom over 20 samlar på det meste 20 personar, fortel Páll Ágúst Thorarinsson.