Tirsdag sa den russiske utenriksminister Sergej Lavrov til NRK at Russland ikke vil ta tilbake flyktningene som har krysset grensen til Norge, «fordi de har brutt russiske lover». Uttalelsen styrker inntrykket av et iskaldt klima mellom Norge og vår store nabo i øst.