Då skulen var stengd, fekk mange av elevane på ungdomsskulen snakke med lærarane sine fleire gonger om dagen. Talet var eit ganske anna blant elevane på småskulen.