– Herfra ble Norge og Den norske kirke oppløst med et pennestrøk i reformasjonen. Det kan sies så radikalt at det ikke var noen kirke i Norge etter 1537.