Nyheter

– Herfra ble Norge og Den norske kirke oppløst med et pennestrøk i reformasjonen. Det kan sies så radikalt at det ikke var noen kirke i Norge etter 1537.

Pilegrimsprest Einar Vegge står bredbeint midt i Erkebispegården mens han forteller. Dette var det kirkelige maktsentrum i Norge fram til erkebiskop Olav Engelbrektsson måtte forlate landet. Vegge skal vise oss hvordan reformasjonen kommer til overflaten i Trondheim.

500 år har gått siden Martin Luther slo opp sine teser og startet det som skulle omvelte hele Europa. Trondheim har tydelige spor av reformatorisk historie – ikke bare i teologi, men også vitenskap, arkitektur og sosiale forhold. Det handler også om hvordan et helt land sakte ble endret av den nye, lutherske tankegangen.

Sporene er satt av mennesker som lot seg prege av Luthers protestantiske lære.