– India er et av de mest sårbare landene i verden for klimaendringer framover. De vil merke store konsekvenser av endringer i temperatur og nedbørsmønster, med mer ekstremvær som flom og tørke, sier forsker Solveig Aamodt ved Cicero Senter for klimaforskning.

Den indiske delstaten Kerala opplever nå den verste flomkatastrofen på hundre år. Rundt 725.000 mennesker er evakuert og minst 350 mennesker er omkommet siden monsunregnet startet i juni.

Mange landsbyer er feid bort av vannmassene, og tusener er sperret inne uten tilgang på mat og drikkevann.

LES MER: Kirkens klima-ansvar

Et alvorlig varsko

Selv om enkelthendelser som den pågående flommen ikke direkte kan knyttes til klimaendringer, er tendensen med økte globale temperaturer og mer ekstremvær et alvorlig varsko for klimasårbare India.

Cicero-forsker Aamodt påpeker at med større klimaendringer i India, vil store menneskemengder bli drevet på flukt innad i landet. I tillegg vil India få enormt press fra andre land i regionen, ikke minst fra det lavtliggende og folkerike nabolandet Bangladesh som vil bli rammet brutalt av stigende havnivå.

– Derfor er man i India veldig oppmerksom på hvor stor risiko klimaendringene innebærer, sier Aamodt.

LES MER: Lykke på timeplanen

India med sine 1,3 milliarder innbyggere er den tredje største utslippsnasjonen i verden. Utslippene per innbygger er imidlertid lave sammenlignet med rike land, og fortsatt bare på nivå med Kinas utslipp per innbygger i 1990, før den eventyrlige økonomiske veksten startet der.

Satser på kullkraft

– Indias fremste mål er økonomisk vekst som kan få flere ut av fattigdom. Det betyr at 3-400 millioner mennesker som ikke er tilknyttet energinettet, skal få tilgang til strøm. I all hovedsak vil India oppnå dette ved å bygge ut flere kullkraftverk, sier klimaforsker Solveig Aamodt.

I dag importerer India kull, men landet vil bli selvforsynte og har store reserver de ønsker å utnytte. I tillegg er det planer om å øke utbyggingen av kjernekraft, samt massiv satsing sol- og vindkraft, der bare Kina nå investerer mer enn India. Målet er 40 prosent ikke-fossil elektrisitet innen 2040.

– India ser flere gevinster ved å få en så ren og klimavennlig utvikling som mulig. Reduserte klimagassutslipp vil samtidig bety at de kutter den massive og helsefarlige luftforurensingen i byene. Landet har også en industrisektor som ser gode inntektsmuligheter i å utvikle og produsere grønn teknologi, sier Solveig Aamodt.

LES MER: Vil gjøre India hinduistisk

Klimagassutslipp vil øke

Indias forestående sterk økonomisk vekst, med energi til alle og økt forbruk, innebærer imidlertid at indiske klimagassutslipp ventes å gå betydelig opp det neste tiåret.

– Indiske myndigheter er skuffet over at de rike landene har startet sine utslippskutt altfor seint etter klimaforhandlingene i Rio og Kyoto på 1990-tallet. I likhet med andre fattige land hevder India at det nå er deres tur til å få økonomisk vekst som gjør det vanskelig å kutte klimagassutslipp, påpeker Aamodt.

LES MER: Avviser klima-religion

Skylder på rike land

Ifølge klimamålene som indiske myndigheter rapporterte inn til FNs klimakonvensjon i forkant av toppmøtet i Paris 2015, skal imidlertid utslippene vokse mindre enn økonomisk vekst. Utslippene sammenlignet med brutto nasjonalprodukt skal reduseres med 30–35 prosent innen 2030. Det innebærer likevel en forventet økning i indiske klimagassutslipp på rundt 60 prosent innen 2030.

Solveig Aamodt sier at India i mellomtiden vil prioritere tipasninger til et varmere klima, ikke minst i landbruket som er landets desidert største arbeidsplass, samt tiltak for bedre infrastruktur, varslingssystemer og flomvern.