Nyheter

«Kvar og ein skal vera lydig mot dei styresmaktene han har over seg. For det finst inga styresmakt som ikkje er av Gud, og dei som finst, er innsette av Gud,» las ­justisministeren for ei forsamling av politifolk i USA før helga.

Quisling

Sist kapittel 13 i­ ­Romarbrevet vart brukt offentleg i norsk politikk, var det Quisling som argumenterte for å lyde ­
han.

– Quislingstyret viste til denne teksten for å seie at ein skulle bøye seg for ein kvar øvrigheit, men det er ikkje kristen plikt å lyde slike styre, seier Torleiv Austad, som er professor emeritus på Menighetsfakultetet.