«Kvar og ein skal vera lydig mot dei styresmaktene han har over seg. For det finst inga styresmakt som ikkje er av Gud, og dei som finst, er innsette av Gud,» las ­justisministeren for ei forsamling av politifolk i USA før helga.