– I kirkelig sammenheng er 50 år ingen alder, men det har vært kirker i Borg bispedømme mye lenger enn det. Dette jubileet handler om å se hva vi sammen gjør og er, og vise frem Den norske kirke på en god måte ved å løfte hverandre opp, sier Åslaug Sødal Gabestad.