– Det er mange som opplever at Utlendingsnemnda ikkje forstår trusspørsmål. Vi må kunne møte tru på ein audmjuk måte. Tru er meir enn fire kryss i eit skjema, seier Bollestad til Vårt Land.