– Jeg er rørt over tilliten som blir vist og ser frem til å lede menigheten i årene som kommer, sier Victor Marley, gjenvalgt leder i Adventistkirken.