«Flyktningkrisen utenfor landets grenser er mer alvorlig enn noensinne, og det er et paradoks at det er så lite husrom i et av verdens fremste velferdssamfunn», skriver Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien i et brev til statsminister Erna Solberg.