– For å si det enkelt: Med mindre vi er imot kvinnelige prester – hvilket jeg ikke er – sier likestillingsloven at vi ikke kan la være å ansette en kvinne dersom vi mener at hun er kvalifisert. Sånn er det bare, sier Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme.