Hjelpeorganisasjonen Caritas Norge reagerer på denne omdisponeringen, og mener regjeringen bør finne rom til å løse begge oppgaver uten reduksjoner.