Torsdag 22. mars behandler Mentor Medier-styret samarbeidsproblemene i konsernet, i tillegg til en rekke andre saker.