Statsminister Erna Solberg går på regjeringskonferansar og drøftar; skal Norge gå inn i 
krigen i Syria?