– Det ligger et stykke fram før produksjonen tar nok hensyn til miljø, men vi ser at noe begynner å skje, sier Per Nitter Bondevik.