Nyheter

– Det ligger et stykke fram før produksjonen tar nok hensyn til miljø, men vi ser at noe begynner å skje, sier Per Nitter Bondevik.

Han er daglig leder for Initiativ for etisk handel, som skal fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at handelen ivaretar menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

LES OGSÅ: – Når reparerte du noe sist?

Reparasjoner kommer