Barne og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) får kritikk fra Arbeiderpartiet for hvordan de mener han har opptrådt etter dommene i Menneskerettsdomstolen (EMD). Det melder TV2.

– Ropstad burde innkalt til et møte og gitt en unnskyldning til foreldrene i sakene der Norge er dømt. De har blitt frarøvet muligheten til å se barna sine, noe som strider mot menneskerettighetene, sier Kari Henriksen til TV2. Hun representerer Arbeiderpartiet i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Bare siden i sommer har Norge blitt dømt for brudd på menneskerettighetene i fire barnevernssaker. At det er gitt altfor lite samvær til foreldrene er blant krenkelsene som er påpekt.

Ytterligere 28 saker står i kø for behandling i domstolen i Strasbourg.

– Vi må jobbe med kvalitet

Senest 17. desember kom Den europeiske menneskerettsdomstolen enstemmig fram til at Norge har brutt menneskerettighetene.

I begge sakene er Norge dømt for brudd på menneskerettskonvensjonens artikkel 8, om respekten for privat- og familieliv.

Da sa statsminister Erna Solberg til NTB at «alle slike dommer betyr at vi må jobbe med kvalitet i beslutningene våre». Hun sier det er viktig med enda høyere kompetanse for å sørge for at alle vedtak er juridisk riktige.

Ropstad beordret bred gjennomgang

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) skrev i desember til NTB at saken skal gås gjennom nøye, i nært samarbeid med Regjeringsadvokaten.

– Barna og familiene som mottar hjelp fra barnevernet, er blant de mest sårbare i samfunnet. Derfor er det svært viktig at sakene blir forsvarlig behandlet og at barn og foreldre får god hjelp, mener Ropstad.

TV 2 har gjentatte ganger spurt barneminister Kjell Ingolf Ropstad om han vil beklage til familiene. Ifølge TV 2 har han nektet å svare på det.

– Vi tar dommene fra EMD på største alvor. Jeg har stor forståelse for at det har vært svært krevende for foreldrene det gjelder, skriver statssekretær Jorunn Hallaråker Heggelund.

– Burde møtt foreldrene

Kari Henriksen mener barne- og familieministeren burde invitert foreldrene til en samtale og at det hadde vært en fin gest og positivt for de involverte.

Hun mener Ropstad håndterer barnevernssaker veldig dårlig.

– Det har kommet kritikk fra offentlige utvalg, tilsynsmyndigheter, menneskerettsjurister og barnevernadvokater. Barnevernministeren velger å ikke lytte. Han forholder seg bare til sitt eget direktorat og vil avgjøre alt i departementet. Det kaller jeg sololøp, sier Henriksen til TV 2.

Hun er også kritisk til at han ikke har villet delta i debatt på Stortinget om forholdene i barnevernet.

– Jeg mener dette er arroganse opp mot det som er målet. Et bedre barnevern for våre barn, sier Henriksen.

Påstanden blir avvist av statssekretær Heggelund, som sier at statsråden har debattert barnevern flere ganger på Stortinget.

 

LES FLERE SAKER I VÅRT LAND:

Frp er isolert med sin harde linje, og kanskje også sin dårlig funderte sikkerhetsvurdering, skriver Berit Aalborg i en kommentar

Netflix-serien Messiah kalles et «interessant tankeeksperiment», men motivert av det religiøses salgbarhet, skriver vår anmelder