Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo er stridens kjerne. Diakonissehuset Lovisenberg og Diakonova har siden sykehusfusjonen i 1993 eid halvparten av sykehuset hver.