Studien baserer seg på svar fra 788 voksne i Storbritannia, Frankrike og Spania. Flertallet melder selv at de er ateister eller agnostikere, et stort mindretall er kristne, mens omkring 80 personer fordeler seg over andre trosretninger. Den kroatiske psykologen Filip Uzarevic, som har sitt virke på Universite catholique de Louvain (UCL), bestemte seg for å gjennomføre undersøkelsen etter å ha observert det han mente var en skjevhet.