32 EU-land samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein har signert Dublin-avtalen. Reglene sier at en asylsøker kun har rett til å få behandlet søknaden i ett Dublin-land. I hovedsak skal det første medlemslandet asylsøkeren kommer til, behandle søknaden.