– Vi gjør som jeg har forventet: Vi anker. Anken vil være solid begrunnet i den uholdbare situasjonen for de ureturnerbare, og opprettholde håpet om et positivt rettslig utfall. Anken vekker ingen spesielle følelser i meg, både dommen og anken er helt i tråd med mine forventninger, sier Viste.