Nyheter

Denne uken leverte Arbeiderpartiet en liste med 22 forslag til Stortinget for å forbedre innvandrings- og integreringspolitikken med uttalt mål om å bekjempe sosial kontroll og æresvold.

Forslaget ble fremmet av partiets stortingsgruppe der blant annet Aps partileder Jonas Gahr Støre, innvandringspolitisk talsmann Masud Gharakhani, og Jan Bøhler, står bak forslagene.

«Den bakenforliggende årsaken til sosial kontroll og fysisk og psykisk æresvold i ulike innvandrermiljøer er at de har tatt med seg gamle tradisjoner og regler fra kaste- og klanssamfunnet inn i vårt demokrati», står det i dokumentet.

Ved siden av har Gharakhani skapt debatt ved å benytte seg av en tydeligere retorikk om innvandrings- og integreringsspørsmål i media: