– Det ligger til grunn for all kvalitet og alt innhold i barnevernet at man har nok ansatte, sier SVs Freddy André Øvstegård (SV) til Vårt Land.

Det er opprør på gang blant ansatte i barnevernet, melder NRK. Under emneknaggen #HeiErna tar de et oppgjør med alvorlig underbemanning. At en saksbehandler kan ha ansvar for opptil 40 saker alene, rammer barna og fører til utslitte ansatte som slutter, ifølge dem.

Nå anklager Øvstegård og SV den borgerlige regjeringen for ikke å følge opp de rødgrønnes satsingen på nye stillinger i barnevernet. Bare 120 nye barnevernsstillinger har blitt øremerket til formålet i de siste fire borgerlige statsbudsjettene mot 890 i de rødgrønnes åtte år, hevder stortingsrepresentanten.

LES OGSÅ: Regjeringen åpner for «barnefengsel»

Ropstad: Mer enn 1000 nye

Nyslått barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), mener Øvstegård bommer og viser til 1.150 nye stillinger i barnevernet siden 2013, en økning på 24 prosent.

– En stor del av økningen skyldes også kommunenes egne prioriteringer, sier han.

Øvstegård sier SV tok denne diskusjonen også med forrige barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland (H).

– Det er sant at mange kommuner har sett behovet og prioritert barnevern selv, men den innsatsen man har hatt over statsbudsjettet er blitt avvikla. Behovet for et nasjonalt bemanningsløft er ikke blitt mindre de siste åra, sier han.

Ny rapport fra Helsetilsynet

Øvstegård peker på rapporten «Det å reise vasker øynene», fra Helsetilsynet, som gjennomgår 106 barnevernssaker i detalj. Tilsynet mener imidlertid ikke at for dårlig bemanning er den viktigste konklusjonen i rapporten.

– Den dokumenterer både god praksis og svikt i barnevernet. Ingen av dem kan tilskrives en enkeltfaktor. Vi er enige med Barneombudet i at kommuner bør vurdere om de har tilstrekkelig bemanning, og håper vår rapport vil bli brukt lokalt til å iverksette ulike nødvendige forbedringstiltak, skriver assisterende direktør i Helsetilsynet, Jo Kittelsen, i en e-post til Vårt Land.

For SV gjør imidlertid rapporten bemanningsspørsmålet mer aktuelt.

– Når 80 prosent av de ansatte sier de ikke har god nok tid og for mange saker, er det vanskelig å legge til rette for barns medvirkning, sier Øvstegård.

Kjempet i regjeringsforhandlingene

Mens SV er skuffet over hva den gamle stridsfellen på barnevernsfeltet har fått til i regjeringsplattformen, svarer Ropstad at KrF har kjempet inn seire på feltet:

– Vi skal prioritere et kompetanseløft i årene framover og jobber med en digitalisering som vil gjøre saksbehandlingen enklere. Vi skal også sende barnevernsloven ut på høring.

Han understreker også at departementet skal legge press på kommunene for å prioritere barnevernet høyere.

– Vi ser at små kommuner er overrepresentert blant de som sliter mest med bemanning, det kan være nødvendig med mer samarbeid på tvers av kommunene.

LES OGSÅ: Ny rapport avslører alvorlig svikt i barnevernet

Ropstad: Forebygging er viktig

Selv legger Ropstad sterk vekt på forebygging.

– Mitt mål er mest mulig forebygging. Å hjelpe familiene utgjør mye av barnevernets jobb, sier statsråden, som mener det er viktig å unngå at det går så langt at man trenger omsorgsovertagelse.

Derfor sikrer regjeringsplattformen opptrapping av vold- og overgrepsbekjempelse, påpeker han.

– Det er kjempeviktig å forebygge at barn trenger barnevernet, sier han.

Øvstegård mener på sin side at barnevernet ikke har mulighet til å forebygge skikkelig så lenge bemanningen er mangelfull:

– De ansatte sier at de ikke har sjans til å prioritere det forebyggende så mye som de skulle ønske, sier han.