Vår andre meningsmåling etter valget demper rystelsene som valgresultatet utsatte enkelte partier for. Valgtaperne KrF og Ap fortsatte å miste velgere i vår septembermåling, men justerer seg nå tilbake til valgnivået. Valgvinnerne Sp og SV hadde fortsatt framgangsvind i seilene i september, men nå er den borte.