Nyhet

Åtteåringen Somaiah skulle vore på skuleveg, men familien har ikkje råd til å flytte ned til landsbyen som husar skulen. Der er husleiga for høg. Difor er Somaiah heime og passar ei sjuk veslesøster.

For få månader sidan kom familien frå Pakistan til Afghanistan. Foreldra til Somaiah som i si tid flykta, vende heim. No bur dei i landsbyen Wacha Tangai, heilt aust i Afghanistan. Enn så lenge.

I siste rapport frå Landinfo om den austlege regionen i Afghanistan kan vi lese at «I deler av regionen (...) har myndighetene kun symbolsk tilstedeværelse, og Taliban kontrollerer store områder (...) Store deler av regionen er omstridt, med et høyt konfliktnivå og mange registrerte sikkerhetshendelser».

Samstundes som færre afghanarar kjem gjennom det norske asylnålauga (sjå faktaboks), har FN omdefinert Afghanistan frå «post-konflikt» til «aktiv konflikt».