Siden det var tre kandidater til to plasser for vestlige land i FNs sikkerhetsråd, måtte enten Norge eller Canada få plass. Derfor er Pauline Tomren glad for at Irland fikk plass. Den andre plassen gikk til Norge.