– De fremtidige borgerne av Norge må ha fellesskapsverdier. Det får de gjennom aktivitet og lek sammen på fritiden. Hvis barn bruker fem dager i uka på koranskole, er det et varsko om et samfunn vi ikke ønsker i Norge hvor barn vokser opp i isolerte miljøer. Dette legger grunnlaget for parallelle samfunn, sier stortingsrepresentant Abid Raja fra Venstre til Vårt Land.