Tidlig om morgenen den 29. april får de ansatte i Oslo katolske bispedømmet beskjed på e-post om ikke å kontakte pressen. Til tross for at beskjeden er gitt tidligere, har noen fortsatt å lekke opplysninger, skriver Lisa Wade som er fungerende administrativ leder i Oslo katolske bispedømme. Derfor gjentar hun: