Stipendiat Hanneke Pot ved Universitetet ble lettere sjokkert da hun på sin feltstudie talte opp 12 bistandsorganisasjoner på skolen med 3.000 registrerte elever. I tillegg kom et titalls lokale komiteer og ungdomsgrupper startet av disse NGO’ene.