Mange av de som lar seg rekruttere til ekstrem islamisme, er religiøse noviser.