Verdidebatt

Å møte kristne romvesener

VERDENSROMMET: Kanskje er det på tide å anerkjenne at Gud er større enn vår begrensede innsikt tillater oss å forstå, og at vår spirituelle søken er en del av en langt større kosmisk reise.

I podkasten «Counter Apolegetics», som er produsert av agnostikeren Emerson Green, ble podkasteren utfordret av en lytter til å beskrive hva som skulle til for at han skulle komme til tro. Han listet opp tre kriterier: å oppleve et mirakel, ha en religiøs opplevelse, og møte på kristne romvesener.

Forestillingen om utenomjordiske vesener som tror på Jesus, ville i teorien være et ubestridelig bevis på kristendommens sannhet. Samtidig er utfordringene ved å forestille seg dette mange, gitt Jesu historiske og kulturelle kontekst innenfor jødedommen, og hvordan kristendommen spredte seg gjennom apostlenes misjonsvirksomhet. Denne spredningen var muliggjort gjennom spesifikke historiske og kulturelle omstendigheter som det er vanskelig å se for seg skal kunne gjenskapes på andre planeter.

Tilbakeholdenhet i diskusjonen

Kristendommens forsvarere viser ofte tilbakeholdenhet når det gjelder diskusjonen om liv på andre planeter, ettersom det aktualiserer spørsmålet om Guds universelle nærvær. Jesus, som en historisk figur, kan ikke være til stede overalt i universet. Hans liv, død og oppstandelse, og læren om rettferdiggjørelse, er dypt rotfestet i den historiske påstanden om hans oppstandelse. Dermed fremstår frelsen, bundet til troen på Jesus, som eksklusiv til menneskelivet på jorden.

Tor Øyvind Westbye, lektor i historie, og masterstudent i systematisk teologi ved MF

Troende som søker et sammenhengende verdensbilde, stilles overfor et valg: å nekte for muligheten av utenomjordisk liv, eller å adoptere en mer universell forståelse av Gud. Dette krever en åpenhet for å se forbi den bokstavelige historisiteten til Jesus-fortellingen, til fordel for dens symbolske og mystiske betydning. Det peker mot en erkjennelse av at Gud, som kan eksistere overalt i universet, overstiger den begrensede forståelsen bundet til vår jordiske tilværelse.

«Gud er større»

Kanskje er det på tide å anerkjenne at «Gud er større» enn vår begrensede innsikt tillater oss å forstå, og at vår spirituelle søken er en del av en langt større kosmisk reise. I møtet med det ukjente står vi overfor det ultimate mysterium: en skaper som transcenderer våre mest grunnleggende forestillinger og inviterer oss til en dypere utforsking av troen, hinsides grensene for vår egen planet.

Jesu liv, død og oppstandelse, og læren om rettferdiggjørelse, er dypt rotfestet i den historiske påstanden om hans oppstandelse

Å anerkjenne potensialet for romvesener med gudstro er ikke kun en teologisk spekulasjon, men et skritt mot en mer inkluderende og universell forståelse av vår plass i kosmos og guddommelige plan.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt