Verdidebatt

Derfor tar vi ikke avstand

SKEIV TEOLOGI: Vi er en interesseorganisasjon som samler skeive kristne fra hele kirkelandsskapet. Noen omfavner skeiv teologi, andre tar avstand, og mange har ikke gjort seg opp en mening.

De siste dagene har både Simon Stisen og Terje Hegertun oppfordret Skeivt kristent nettverk (SKN) til å ta tydeligere stilling til en teologisk retning kjent som «skeiv teologi».

SKN er en tverrkirkelig organisasjon som samler skeive kristne, skeive som tviler, skeive som har hatt en tro og støttespillere fra hele kirkelandskapet. Noen er aktive Den katolske kirke, andre i Adventistkirken, Frikirken, Kvekersamfunnet eller Pinsebevegelsen, og atter andre i Den norske kirke. Noen omfavner skeiv teologi, andre tar avstand, og mange har ikke gjort seg opp en mening.

Har ikke egen teologi

På grunn av dette mangfoldet er det viktig for SKN å understreke at vi er en interesseorganisasjon som skal og vil favne hele denne bredden. Det gjør at vi som organisasjon ikke har en egen teologi, men jobber for å fremme kunnskap og forståelse for et kristent syn som muliggjør kombinasjonen kristen tro og likekjønnet samliv, samt at transkjønnede og transpersoner kan leve i henhold til sin kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

SKN ønsker dialog og vil være en samtalepartner, og vi tar ikke lett på utfordringene fra Simon Stisen og Terje Hegertun

Vi i SKN møter mange mennesker som har vonde og vanskelige opplevelser fra menighetene de en gang kalte sitt åndelige hjem. For SKN er det derfor avgjørende å formidle et budskap som kan gi mennesker selvverdet og selvrespekten tilbake; som kan forsikre dem om at Gud har skapt dem i sitt bilde og elsker dem akkurat som de er. Vår erfaring er at dette budskapet ofte er livreddende.

For at en tverrkirkelig organisasjon som SKN skal kunne formidle dette livreddende budskapet på en troverdig måte til våre medlemmer, inviterer vi teologer med ulike bakgrunner inn til oss. På våre nettverkssamlinger har teologer og forkynnere med bakgrunn fra både pinsebevegelsen og Den norske kirke fått dele sine perspektiver. Selv har vi ingen egen teologi, utover det vi har beskrevet over.

Evangeliet for alle

På våre nettsider er vårt budskap til skeive kristne at de ikke trenger å velge mellom sin tro og sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Evangeliet er for alle – også skeive. Det finnes imidlertid ulike teologiske tolkninger som fører frem til den samme konklusjonen.

Derfor er hensikten med artikkelen om ulike teologiske syn på vår nettside å forklare at man ikke er nødt til å omfavne skeiv teologi for å anerkjenne og inkludere skeive i menigheten.

Vår ambisjon for pinsebevegelsen og resten av frikirkeligheten er derimot den samme som Simon Stisen og Terje Hegertun – å bidra til større inkludering av skeive i landets menigheter

SKN ønsker dialog og vil være en samtalepartner, og vi tar ikke lett på utfordringene fra Simon Stisen og Terje Hegertun. Samtidig ønsker vi å være en inkluderende, og ikke en ekskluderende organisasjon som tar avstand fra bestemte teologiske standpunkter eller tradisjoner, så lenge disse ikke direkte skader skeive.

Vi tar for eksempel ikke avstand fra dem som holder sabbaten hellig eller dem som døper barn. Som en tverrkirkelig organisasjon overlater vi disse teologiske spørsmålene til teologer og kirkesamfunn å avgjøre.

Større inkludering

Skeiv teologi har så langt hatt minimalt gjennomslag i pinsebevegelsen internasjonalt, og så vidt vi kjenner til ingen relevans overhode i den norske pinsebevegelsen og frikirkeligheten. Det kan selvfølgelig være nyttig å diskutere hvorvidt dette er en teologisk tradisjon som kan ha noe å bidra med i frikirkeligheten, men SKN har ingen ambisjon om å forfekte eller påtvinge norske menigheter en spesifikk teologi.

Vår ambisjon for pinsebevegelsen og resten av frikirkeligheten er derimot den samme som Simon Stisen og Terje Hegertun – å bidra til større inkludering av skeive i landets menigheter.

---

Disse har signert innlegget

Generalsekretær og styre i Skeivt kristent nettverk:

  • Solveig Gjesdal, generalsekretær
  • Elisabeth Meling, leder
  • Jonas Yassin Iversen, nestleder
  • Marit Liarbø Showalter, styremedlem
  • Mona Høvset, styremedlem
  • Siv Renathe Inglis, styremedlem
  • Tor Eivind Folden, varamedlem
  • Jan Peder Amundrød, varamedlem

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt