Religion

Tar avstand fra skeiv teologi

TEOLOGI: Simon Stisen ber Skeivt kristent nettverk ta stilling til den teologiske retningen «skeiv teologi». Selv mener han den er usunn og potensielt skadelig.

«Jeg ønsker meg en kirke som frimodig fremholder idealer som trofasthet, forpliktelse, monogami, inngåelse av livslange paktrelasjoner og at seksualiteten hører til innenfor rammen av disse.»

Det skriver samfunnsdebattanten Simon Stisen i sitt nyeste Facebook-innlegg, som bærer tittelen «Jeg tar avstand fra skeiv teologi».

Stisen er lærer, podkast-vert og har tidligere vært pastor i en pinsemenighet. Han er kristen og homofil, og har vært åpen om at han ønsker en nyansert samtale om homofili og tro i kristen kontekst, og mellom det kristne og det skeive miljøet.

Med Facebook-innlegget ønsker Stisen å tydeliggjøre det han mener er et viktig skille mellom skeiv teologi og det som kalles inkluderende teologi.

Stisen støtter opp om den sistnevnte retningen, som han beskriver som «en teologisk retning som mener at homofile kan inngå ekteskap og at å leve som en transperson ikke er synd». Han er imidlertid skeptisk til skeiv teologi, som han mener er for radikal.

Stisen har også engasjert seg i Kristelig Folkeparti (KrF), som han drev valgkamp for i Bærum ved fjorårets lokalvalg.

Advarer mot oppløsning av normer

Slik Simon Stisen oppfatter skeiv teologi og teori, er det en retning som «ønsker å transformere kirken med utgangspunkt i skeives erfaringer», skriver han.

«Sentralt for mange er at normer er undertrykkende og aktivt må motarbeides. Å være skeiv defineres som å leve «utenfor norm», og for mange er målet et samfunn der normer har opphørt å eksistere. Det er kun da, at alle kan leve ut ‘sitt sanne jeg’.»

Videre hevder han at flere av forkjemperne i USA ser for seg et samfunn med fri og offentlig sex, polyamorøse relasjoner, flytende kjønnsidentiter. «Noen går så langt som å ønske opphevelse av den seksuelle lavalderen», skriver Stisen.

Tar ikke avstand

Bakgrunnen for Stisens innlegg er en uttalelse på nettsidene til Skeivt kristent nettverk (SKN) med tittelen «Skeiv teologi eller inkluderende teologi - må vi velge?».

– Lenge har jeg tenkt at skeiv teologi er et amerikansk fenomen, at det er litt ytterliggående og ikke relevant å forholde seg til. Men da jeg leste uttalelsen fra Skeivt kristen nettverk følte jeg for å tydelig vise at jeg tar avstand fra skeiv teologi.

I uttalelsen skriver SKN at de er en tverrkirkelig organisasjon, og at det er viktig for dem å favne skeive kristne fra ulike kirkebakgrunner og med ulike teologiske ståsteder.

«Forskjellige teologiske tradisjoner fortolker Bibelen på forskjellige måter og følger derfor ulike veier mot å akseptere skeives liv og kjærlighet. Vi i Skeivt kristent nettverk har derfor ikke behov for å ta avstand fra det ene eller det andre teologiske perspektivet. I stedet ønsker vi å formidle et budskap som gir skeive kristne en trygghet på at de ikke trenger å velge mellom sin kristne tro og sin skeive identitet.».

Stisen oppfordrer nå SKN til å ta stilling.

– Tankegodset forkjempere for skeiv teologi argumenterer for i USA står så langt unna det jeg tror på og står for. Derfor kjenner jeg at det er viktig for meg å tydeliggjøre eget standpunkt. Jeg hadde satt pris om Skeivt kristent nettverk gjorde det samme.

Henrik Asheim og Simon Stisen

---

Skeivt kristent nettverk

  • Stiftet i 2019. Nettverk for kristne LHBT+ personer, spesielt rettet mot frikirkelige miljø.
  • I 2022 slo nettverket seg sammen med Åpen Kirkegruppe, som har samlet LHBT+ personar i Den norske kirke.
  • Har som utgangspunkt at det er fullt mulig å kombinere kristen tro med likekjønnet samliv eller å være transkjønnet.

---

– Litt for polemisk

En som har fått med seg innlegget til Stisen, er transkvinnen Eir Andrea Ihlang Berg. Hun er tidligere førsteamanuensis ved fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID høyskole i Tromsø, og har skrevet en doktorgradsavhandling om skeiv teologi.

Berg mener Stisen er for polemisk i sin tilnærming.

– Skeiv teologi er ikke bare det han skriver her, den er mer kompleks, sier Berg.

Hun forklarer videre:

– Inkluderende og skeiv teologi starter fra at skeive er likeverdige mennesker overfor Gud og samfunnet, hvor skeive livserfaringer kan danne grunnlag for hvordan vi skal forstå hva Gud, teologi og kirke er.

En av forskjellene på de to, er at skeiv teologi har et ønske om å utfordre majoritetskirker i større grad når det gjelder de gitte etiske normene for hvordan teologi og kristent liv skal leves, forklarer hun.

Eir Andreas Ihlang Berg er høyskolelektor ved fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID høyskole i Tromsø

Spørsmålet om polyamori

Når det kommer til forskjellen i syn på polyamorøse forhold, sier Berg følgende:

– Forskjellen, slik jeg ser det, er at i inkluderende teologi så er den eneste riktige seksuelle relasjonen monogame parforhold, og da helst gjennom ekteskapet, forklarer Berg, og legger til:

– I skeiv teologi aksepterer man dette samtidig som man ikke nødvendigvis er negative til andre relasjoner slik som polyamori. Noen skeive teologer omfavner dette som et uttrykk for Guds mangfold, hvor man kan dele sine liv i andre parrelasjoner enn det monogame forholdet i et ekteskap.

– Jeg kan si meg enig i at å ha flere seksuelle relasjoner og livspartnere i løpet av et liv er etisk forsvarlig og ikke nødvendigvis usunt. Det er det skeiv teologi i stor grad omfavner. Her stiller man spørsmål hvorvidt vi må kontrollere seksualitet innenfor rammen av ekteskapet. Det er faktisk ikke slik at et monogamt ekteskap i seg selv er trygt, hvor voldtekt så vel som utroskap kan foregå i innenfor denne rammen.

Når Stisen får høre Bergs beskrivelse av skeiv teologi, sier han at han står inne for det han har skrevet på Facebook:

– Basert på det Berg beskriver her, er det klart for meg at vi står for to ulike syn. Her kommer det tydelig fram hvor skillet er. Det jeg ramser opp i innlegget mitt er det jeg står for og det jeg vil at kirka skal stå for.

Skeivt kristent nettverk svarer

I en e-post til Vårt Land skriver generalsekretær Solveig Gjesdal i SKN følgende:

«Skeivt kristent nettverk ønsker å være et trygt fellesskap for alle skeive kristne.

Vi er ikke et trossamfunn med en egen teologi, men er et felleskap av skeive kristne som rommer hele bredden. Vi lever godt med at det finnes ulike syn innad i SKN, og vi har ikke behov for å karakterisere andres teologi. Vi vil være en inkluderende organisasjon som ikke støter mennesker bort, men heller inkluderer. Også Simon Stisen er hjertelig velkommen i SKN.

Vi mener det er gode perspektiver å hente i ulike teologiske tradisjoner og retninger, uten at det betyr at SKN står for alt som alle teologer i disse to retningene er opptatt av.»

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion