Verdidebatt

Haugans agenda

ISRAEL-PALESTINA: Haugans påstand er et falskneri. Hennes henvisning stammer i realiteten ikke fra FN, men er et propagandaskriv fra en antiisraelsk aktivist.

Gi palestinske kvinner en plass ved bordet er tittelen på en artikkel av Marte Haugan i VL 16.3. Det er fremtidige fredsprosesser hun har i tankene, og hun impliserer at det ikke har skjedd hittil. Hvorfor PLO, Fatah eller Hamas har utelukket dem skriver hun ikke noe om, men ønsket bifalles. Det er å håpe at hun finner en måte å formidle det til rette vedkommende på.

Jeg mener at Haugan har imidlertid en helt annen agenda enn palestinske kvinner i denne artikkelen: Sverting og dehumanisering av Israel og en avledningsmanøver for å fjerne fokus fra at kvinner som støttet israelske ofre for vold ble forhindret i å delta i 8. mars-toget i Oslo. I Sandefjord ble en mann slått regelrett ned.

Harry Rødner, forfatter.

Jøder føler seg truet

Haugan er leder i Changemaker, som også deltok i «Hele landet for fred i Gaza» 16.12. i fjor. Denne markeringen var organisert med Den norske kirke (DNK) i spissen for ikke mindre enn 159 deltagende organisasjoner. Deriblant nevnes Norges kommunistiske parti, Rødt og en rekke muslimske og åpent antiisraelske organisasjoner. Også ved den markeringen opplevde jøder seg truet til å forlate den (se bl.a. artikkel i VG 19.12.) Underlig nok fant DNK det derimot upassende å delta i en markering mot antisemittisme 3.2. fordi en kristensionistisk organisasjon var med (bl.a. begrunnet av Atle Sommerfeldt).

Haugan påstår at Israel fører en kamp først og fremst mot palestinske kvinner. «I skrivende stund er de ofre for Israels krigsforbrytelser», «vedvarende okkupasjon» av Gaza og «ofte direkte mål for israelsk militær vold. Rapporter fra FNs kontor for koordinering av humanitær innsats, viser at det israelske militære har høy bruk av kjønnsbasert og seksualisert vold mot kvinner og jenter som krigsmetode.»

Hamas startet krigen

At Gaza ikke har vært okkupert siden 2005 (mens Hamas har startet tre kriger mot Israel i perioden) har gått Haugan hus forbi. Verre er hennes anklager om kjønnsbasert vold som israelsk krigsmetode. Den pågående Gaza-krigen startet 7.10. i fjor ved at Hamas stormet inn i Israel og voldtok, lemlestet, myrdet og bortførte hundrevis av kvinner. (Blant annet gjengitt i FNs pressemelding om Hamas’ angrep, datert 11.3.2024)

Haugan påstår at Israel fører en kamp først og fremst mot palestinske kvinner

Mange er fremdeles fanget i Hamas’ tuneller. Kjønnsbasert og seksualisert vold mot kvinner som krigsmetode er blitt brukt utallige ganger før dette åpenbare tilfellet. Organisasjoner, avhandlinger, artikler og andre nevner mange land, bl.a. arabiske, som har utført slike ugjerninger (se f.eks. unric.org 8.9. 2023: «Conflict-Related Sexual Violence: UN Report Highlights Alarming Trends and calls for Urgent Action).

Israel glimrer ved sitt fravær i disse oversiktene. Haugans påstand er et falskneri. Hennes henvisning stammer i realiteten ikke fra FN, men er et propagandaskriv fra en antiisraelsk aktivist.

La oss håpe

Men Haugan har helt rett når hun skriver: «I en tid der stemmene til palestinske kvinner stadig blir undertrykt, er det viktigere enn noensinne å støtte deres kamp for rettferdighet og likestilling, og fremme deres stemmer.» Det er all grunn til å motarbeide undertrykkelsen av kvinner i Palestina og andre muslimske land, og gi dem en stemme når det skal forhandles om fred. De palestinske kvinnene vil forhåpentlig møte israelske på den andre siden av bordet. Salaam. Shalåm. La oss håpe.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt